CENTRALNA KANCELARIJA ZA POSLOVNU KOMUNIKACIJU I MARKETING
 
Ideja
Naši Proizvodi
Naše Usluge
Prijava Za Članstvo
 

Obrazac za prijavu

Ukoliko zelite da se prijavite za clanstvo u Evropskoj ekonomskoj komori (EEIG) u Briselu, molimo da popunite ovaj online formular ili da preuzmete verziju za stampu

Podaci o kompaniji

Ime

Poštanski broj/Mesto/Ulica i broj

Telefon
Fax
e-mail
web

Godina osnivanja

Sektor
Ime aplikanta i pozicija

Broj registracije kompanije/ datum

PIB
Broj zaposlenih

Lista naših glavnih referenci koje mogu biti ugovorene:

(a)
(b) Ime i prezime
Kompanija/mesto
Funkcija
Telefon i e-mail
(c) Ime i prezime
Kompanija/mesto
Function
Telefon i e-mail
 
Saglasan sam da Odbor Direktora Evropske privredne komore odluči o prijemu i može da odbije bez ikakvih obrazloženja.